Kasım 28, 2023

CHANGE YOUR LANGUAGE

Bahçeli : Olanların sorumlusu Siyonist…

68cc3434 1b89 4e1e 86da a8343573cbfd

Bahçeli : Olanların sorumlusu Siyonist yayılmacılığa sempati besleyip selam duran müşkülpesent, meczup ve melez zihniyetlerdir.

Tezkere oylamasında MHP olarak ‘evet’ diyeceklerini belirten Bahçeli, “Irak ve Suriye tezkeresine de sonuna kadar destek olup evet oyu kullanacağız. Sınır ötesi operasyonun arkasındayız.” ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuşmasının tamamı:

FİLİSTİN TAM BİR ASIRDIR FELAKETLERİN PENÇESİNDE, MAĞDURİYETLERİN ÇEMBERİNDEDİR

Bir zamanlar hâkimiyetimiz altında barış, huzur ve hoşgörüyle yönetilen coğrafyalar bugün zulmün ve zulmetin tutsağıdır. Biteviye devam eden bu tutsaklığın bedelini en ağır şekilde ödeyen de maalesef hiçbir suçu ve günahı olmayan mazlumlardır. Emzikli bebekler katledilmektedir. Parkta, bahçede, oyun alanlarında koşup oynayacak, gülüp eğlenecek çocuklar vahşi saldırılara maruz kalmaktadır. Hiç abartısız ifade etmek gerekirse, Türk-İslam medeniyetinin gönlü yaslı, gözleri yaşlı, gövdesi yanıktır. Bu kadarı da olmaz dediğimiz ne tür bir dram ve trajedi varsa zaman içinde olmuş, oluşmuş ve masum yüreklere taş gibi oturmuştur. Şöyle bir çevrenize bakınız; mazisi on yıllara dayanan nerede bir haksızlık varsa, nerede hukuksuzluk kök salmışsa, nerede insan ve inanç hakları ağır ihlallere uğramışsa, işte oralarda şiddet vardır, baskı vardır, çatışma vardır, insani felaketler dayanılmaz noktadadır. Emperyalizmin engellemesiyle çözüm yolları kapatılan, kontrol edilebilir kaos sahası olarak kademelendirilen sorunlu coğrafi bölgeler istikrarsızlığın ve insani yıkımların kaynağıdır. Kabil’den Keşmir’e, Kerkük’ten Kırım’a, Karabağ’dan Kıbrıs’a, Kaşgar’dan Kudüs’e varıncaya kadar katılaşan ihtilaflar, kabaran ihtiraslar, kutuplaşmadan beslenen kronik ilkellikler ölüm ve tehlike saçmaktadır. Medeniyetler beşiği Ortadoğu’da binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan, üç semavi dinin kesişme noktasında bulunan Filistin tam bir asırdır felaketlerin pençesinde, mağduriyetlerin çemberindedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflayıp çöküşüyle alevlenen İsrail-Filistin cepheleşmesi 75 yıldır uluslararası toplumun en karmaşık sorunlarından birisidir. 1917 yılında fiilen başlayan İngiliz yönetimi, 19-26 Nisan 1920 tarihlerinde yapılan San Remo Konferansı ile garanti altına alınmış, Milletler Cemiyeti Konseyi`nin 24 Temmuz 1922 tarihinde aldığı 28 maddelik bir kararla da Filistin’deki İngiliz Manda Yönetimi’nin esasları belirlenmiştir.

FİLİSTİN SORUNU İÇİNDEN ÇIKILMASI ÇOK ZOR BİR GİRDABA SÜRÜKLENMİŞTİR

Ne zaman ecdadımız Filistin topraklarından çekilmiş, ne zaman fitne, melanet ve ihanet çevikleşmiş, işte o zaman kriz, kavga, karışıklık ve karmaşa dalga dalga büyüyerek bugünlere kadar gelmiştir. Filistin sorunu içinden çıkılması çok zor bir girdaba sürüklenmiştir. Bu sorun aynı zamanda bölgesel barış ve istikrarı zedelemiş, dahası dünyanın huzur ve güvenliğini tehdit eden bir seviyeye ulaşmıştır. Kaçınılmaz bir ihtiyaç olan iki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulması neredeyse ham bir hayaldir. Devam edegelen çatışmaların sebeplerini konuşmak yerine sonuçlar etrafında polemik üretmek faydasız ve boşuna bir emektir.  Adil ve kalıcı bir barış zeminin inşasını sağlayacak dirayet ve feragat karşılıklı olarak gösterilmediği müddetçe İsrail-Filistin sorununda bir arpa boyu mesafe alınması imkansızdır. Kaldı ki bugüne kadar farklı bir durum vasat bulmamıştır.

TIRMANAN SICAK VE SİLAHLI ÇATIŞMA ORTAMI KAYGI VERİCİ BOYUTLARDADIR

7 Ekim 2023 Cumartesi günü, Hamas’ın binlerce füzeyi fırlatıp İsrail’e sızmasıyla başlattığı “Aksa Tufanı Operasyonu”, müteakiben İsrail’in “Demir Kılıçlar Operasyonu”nu devreye almasıyla şiddetlenen kanlı hesaplaşma nihayet taraflar arasında bir savaşa dönüşmüştür. Tırmanan sıcak ve silahlı çatışma ortamı kaygı verici boyutlardadır. Üzüntümüz yüzlerce sivil ve masum insanın ölmesi, binlerce insanın da yaralanmasıdır. Kimden gelirse gelsin, maksadı ne olursa olsun, kadın-çocuk ve yaşlı demeden savunmasız insanların hedef alınması felakettir, bunun yanında barış çabalarına vurulmuş prangadır, çözüm arayışlarını da dinamitlemektir. Sivil can kayıplarının haklı ve geçerli bir bahanesi olmaz, olamaz. Haksızlıklara çanak tutularak, insanlık vicdanını yaralayarak, inanç ve insan hürriyetini sakatlayarak meşru ve hukuki bir hakkın savunması yapılmaz, yapılamaz. İsrail-Filistin arasında başgösteren geniş çaplı krize sağduyuyla yaklaşmak, normalleşmenin süratle teminini sağlamak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalıdır.

SİVİL VE MASUM CAN KAYIPLARINDAN, SAHNELENEN İNSANLIK DIŞI MANZARALARDAN ZİYADESİYLE RAHATSIZIM

Ülkemizde ise bazı sözde yorumcu ve yarım akıllı uzmanların yaptıkları değerlendirmelerini, sübjektif önyargıların güdümünde meseleye yüzeysel bakmalarını hayretle karşıladığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Hamas’ın saldırı hazırlığından İsrail’in niçin haber alamadığını, Demir Kubbe’nin nasıl delindiğini, çatışmaların arka planında siyasi bir kurgunun bulunup bulunmadığını, çatışmaların iç siyasette sıkışan Netenyahu’nun bir oyunu olup olmadığını tartışanlar işin özünde Filistin davasını anlamayan, anlamak istemeyen, hatta Siyonist yayılmacılığa sempati besleyip selam duran müşkülpesent, meczup ve melez zihniyetlerdir. Geçmişte İsrail saldırılarına ses çıkarmayanların bugün İsrail’in holiganı kesilmeleri müzminleşmiş akıl dağılması ve utanç duvarını aşmış bir aymazlıktır. Bu düşüncelerimden, Hamas’ın 7 Ekim operasyonunu haklı çıkarma gayesi taşıdığım anlaşılmamalıdır.  Bilakis sivil ve masum can kayıplarından, sahnelenen insanlık dışı manzaralardan ziyadesiyle müşteki, müteessir ve rahatsız olduğum tartışmasızdır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ACİLEN DEVREYE GİRMELİDİR

Değerli Arkadaşlarım, İsrail, yıllarca Filistinli kardeşlerimize zulmetmiştir. İsrail, yıllarca Filistinli kardeşlerimize insafsızca, vicdansızca, vandalca saldırmıştır. Dünyanın gözü önünde tarifi ve tahammülü olmayan insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, Birleşmiş Milletler kararları yok sayılmıştır. Bunlardan birisi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 22 Kasım 1967 tarihli 242 sayılı kararı, İsrail’in 1967 Haziran ayında işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngörmüştü. Ancak İsrail buna yanaşmamış, işgal alanlarını genişletip kanunsuz yerleşim yerleri oluşturma gayesini zor kullanarak sürdürmüştür. Şunu da ifade etmek lazımdır ki, Filistin birliğini ve bütünlüğünü sağlayamadığından, yani iki ayrı yönetiminin mevcudiyetinden dolayı haklı mücadelesinde devamlı teklemiş, bir türlü sonuç alamamış, meşruiyetini sağlayacak gündemi oluşturamamıştır. Bizim Filistin-İsrail arasındaki ağırlaşan sorunlara, hatta 7 Ekim tarihli savaş ortamına bakışımız açıktır ve şu şekildedir:

İlk olarak, ateşkes rejimi derhal tesis edilmeli, taraflar itidal, sükûnet ve aklıselim bir çizgiye eşzamanlı olarak gelmelidir. Hükümetin yapıcı, dengeli ve sorumlu duruşu takdire şayandır. Diplomasi ve diyalog kanallarının aktif hale getirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli ve sahiplenilmelidir. Ayrıca Birleşmiş Milletler acilen devreye girmelidir. Daha fazla can kaybının yaşanmaması hususunda uluslararası toplum duyarlı hareket etmek mecburiyetindedir.

İkinci olarak, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların bölgesel bir nitelik kazanmadan, hatta küresel alana sıçrama ihtimalini de hesaba katarak taraflar arasında barış görüşmelerinin ortamı süratle inşa edilmelidir.  ABD’nin, AB’nin ve bazı bölge ülkelerinin yaptığı gibi, yangına körükle gitmek yerine, şiddeti yatıştıran, çatışan taraf unsurları temel haklar ve uluslararası hukuk ölçeğinde buluşmaya davet eden bir girişim başlatılmalıdır. Beyaz Saray yönetiminin, diaspora ve lobilerin tahriklerine kapılarak, iç siyasi gelişmelerin etkisi altında kalarak barış ve çözüm çabalarını sabote etmesinin hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. ABD’nin Doğu Akdeniz’e uçak gemisi göndermek yerine, dostluk ve müttefiklik ilişkileri kapsamında Türkiye’nin barışçıl çabalarını anlayıp desteklemesi bölge ve dünya huzuruna saygın bir destek olarak yankı bulacaktır.

Üçüncü olarak, bağımsız, egemen, siyasi ve toprak bütünlüğünü tescillemiş, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tanınması ve temelinin atılması ertelenemez, geciktirilemez bir zorunluluktur. Adalet tecelli etmeden, hak yerini bulmadan, mağduriyetler giderilmeden ikazla belirtiyorum ki, sıkılı yumruklar açılmayacak, akan kan durmayacak, huzursuzluk sarmalı tesirini kaybetmeyecektir. Mescidi Aksa ilk kıblemizdir, Müslümanların şerefidir. Tarihi ve manevi statüsü her türlü tartışmaya, her türlü mütecaviz dayatmalara kapalıdır. İki devletli çözüm hedefiyle inanç ve insan hakları teyit edilmelidir.

FİLİSTİN’İN HUZURU DEMEK İSRAİL’İN HUZURU DEMEKTİR

Filistin güvencedeyse İsrail’in güvenliği de sağlam esaslara bağlanacaktır. Filistin ve İsrail’in huzuru dünya barış ve huzuruna muazzam bir destektir. Biz huzuru bir insan onuru olarak telakki ediyoruz. Kaldı ki insanlığın huzur bulmasını amaçlıyoruz. Hangi kültür, inanç, medeniyet ve millete mensubiyet duyarsa duysun insanların ortak anlam, değer ve hayat şartlarını el birliğiyle, asgari müştereklerde buluşarak kademe kademe oluşturabileceğine inanıyoruz. İnsanlığın huzurlu ve mutlu geleceği için başka bir alternatif de görmüyoruz. Sert hakimiyet mücadelelerinin, insanlık mirasını kirleten siyasi, ekonomik ve inanç temelli cepheleşmelerin sonu bize göre uçuruma, Allah korusun yeni bir dünya savaşına açılma ihtimali günden güne artış kaydetmektedir. Daha adil, daha eşitlikçi, daha güvenli, daha yaşanabilir, daha hakkaniyetli, daha özgür, daha fazla hak ve sorumlulukla perçinlenmiş bir dünya mimarisi için ortak akıl ve ortak gelecek çevresinde kenetlenmenin bir fırsat olduğu kanaatindeyiz.

HUZURU ÖNCE KENDİ İÇ MEDENİYETİMİZDE ARAMALI, SONRA DA DIŞ ALEMLE BİRLEŞTİRMELİYİZ

Hem kendi insanımız, hem de tüm insanlığın anlam-değer bunalımına dair sıkıntılar yaşadığı bu dönemde, kalıcı ve kapsayıcı bir huzur ikliminin tecellisi amacıyla önerilerimiz elbette vardır ve ana başlıklar halinde şöyledir:

1– Bir yanda kendi kültürümüzün, diğer yanda da kadim kültürlerin insanı insan yapan değerlerini ve bundan mülhem muazzam emanetlerini hatırlayıp idrak etmeli, hayat planımıza, bireysel ve toplumsal münasebetlerimize aynen yansıtmalıyız. Ahlaki tutarlılıktan, sorumluluk kültürünün ilke ve esaslarından, milli ve manevi müktesebatımızın insan merkezli kavrayışından sapma göstermemeliyiz. Huzuru önce kendi iç medeniyetimizde aramalı, sonra da dış alemle birleştirmeliyiz.

2– Anlamlı, ahlaklı, akıl ve gönül aydınlığıyla yoğrulmuş bir hayat seferinde insani yol kazalarını, ruhumuzun derinlerine yuvalanmış bunalım enkazını sabır, şükür, iman ve muhabbet gücüyle kaldırmalıyız. Aklıselim, kalbiselim, zevkiselim istikametinde yılmadan ilerleyiş halinde olmalıyız.

3- Her insanın, her toplumun, her milletin kendine özgü bir varoluş serüveni vardır.  Eğer dinlemesini bilirsek, eğer ciddiyetle bakarsak herkesin, hepimizin ayrı bir hikâyesi olduğuna kesinkes şahit oluruz.  Hayat bazen durgun, bazen de coşkun akan nehir gibidir.  Bu nehirde serinlemek kadar boğulmak da söz konusudur.  Kendi var oluş gerçeklerimizi özümseyip, haricimizdeki insanların da doğuştan gelen vazgeçilmez haklarına saygı duymalı, hayata ve hadiselere bakış açımızı yeri gelirse bu eksende değiştirmeliyiz.

4-  Huzur günlük değil, ömürlüktür. Stok bir kavram değil, akışkan ve dinamik vasıftadır. Böyle bir huzur bilinciyle kendimizle, yakın muhitimizle, uzak çevremizle uzlaşmalı, bu süreci takviye ve tahkim etmek için insanlık haysiyetine, insanlık değerlerine sahip çıkan, bunun gereğini yapan kim varsa beraberce barış, kucaklaşma ve kardeşlik kuşağının sınır hatlarını çizmeliyiz.

5- Kâinatı bir rahmet bolluğu halinde yaratıp insanı bu rahmetin asli tecelli makamı haline getiren Cenab-ı Allah’ın adıyla bütün varlığı sevgi ve hürmetle bilmeli, benimsemeli ve kalbimize nakşetmeliyiz. Sonlu dünyada sonsuz ihtirasların, sonuçsuz hırsların getireceği sadece huzursuzluk, sadece kamplaşma, sadece karanlık projelerdir.

6- İman hayatımızı; hak bilincinin, sabrın ve gerçek aşkın yaşadığı ve bu uğurda başkalarına da davetkar bir örnek oluşturduğumuz mutlak bir yöneliş, müstesna bir adanmışlık haline getirmeliyiz. Saygı, sevgi ve empati duygularına su vermeliyiz, can vermeliyiz.

7- Ailemizle olduğu kadar milletimizle, tüm insanlıkla, onları ötekileştirmeden bir ilişki ve irtibat ağı kurabilmeli; arkadaşlık, dostluk ve vefa gibi erdemleri, vakur ve haysiyetli bir tavırla işlemeli, hak yolunda, hayat mizanında kardeş gördüğümüz her insana refik olmalıyız.

8- Birlik ve beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma değerlerini en yükseğe taşıyarak, vahdet ilkesini geleceğe yönelik insani, vicdani ve İslami bir sorumluluk olarak hayatımıza ve diğer hayatlara aktarma basiret ve becerisini göstermeliyiz.

İNSAN, İNSANA YAR OLMALIDIR. İNSAN, İNSANA GÖLGE OLMALIDIR

Öfkenin ve nefsin tasallutunu reddederek; yalan, hile, gıybet ve iftiranın esir kampından güç birliği yaparak kurtulmak huzurun tıpkı güneş gibi doğuşunu temin edecektir.

9- Her bir insanın zübde-i alem, yani alemin özü olduğu bilinciyle, insan haysiyetini, insan onurunu, insan şerefini, şahsiyet mimarisinin ikamesi olmayan diğer kazanımlarıyla kuşatmalıyız. Adalet, dürüstlük, doğruluk, etik ve irfani edep bizi biz yapan erdemlerin başında gelmektedir. Kendi için istediğini başkası için isteyecek, kendi için istemediğini başkası için de istemeyecek gözü tok, gönlü tok, kalp ve edep zenginliğiyle doymuş bir zirveye insanlığın ulaşmaktan başka alternatifi bana göre yoktur ve kalmamıştır. Aksi halde çatışmalar bitmeyecektir. Aksi halde gözyaşları dinmeyecektir. Zincirleme insani sefaletlerin de sonu gelmeyecektir. Yaratılanı yaratandan dolayı sevmedikçe, şu fani hayatın inişli çıkışlı etaplarında gönülleri kazanıp her bir gönül bahçesini güllerle donatmadıkça ne huzur bizimle olacak ne de barış ve kardeşlik gerçek manasıyla tezahür ve teşekkül edecektir.  Velhasıl adam gibi adam olmadıkça, lafta değil hakkını ve hukukunu gözeterek içi ve dışı bir Müslüman Türk gibi yaşamadıkça, hakiki manada Allah’ı ve varoluşumuzu tanımadıkça huzur bize hep Kaf Dağı’nın ardından seslenecek, sesini duysak da vuslatımız hayalde kalacaktır. Hiç kimseyi bilerek ve haksız yere incitmemek gerekir. Nitekim vakti saati geldiğinde, dalı kırılan ağacın yaprağına bile hasret kalmak mukadderdir. Yapraksız kalan gövdenin kesilmesine de elbet ihtiyaç yoktur, zira bu işin bir de baharı vardır.

MİLLET TEKTİR, ADI TÜRK MİLLETİDİR

Muhterem Arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu insanüstü bir mücadelenin, destanlaşmış istiklal ve istikbal sevdasının muhteşem bir sonucudur.100’üncü yıldönümüne adım adım yaklaştığımız Cumhuriyetimiz kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sesi, tarihteki Türk devletlerinin de son halkasıdır. Kurtuluşun ve kuruluşun beşeri dayanağı, beşeri kaynağı Türk milletidir.

Aziz Atatürk’ün dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk milletidir. Millet tektir, adı Türk milletidir. Devlet tektir, ebedi unvanı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan her insanımız bizim de özbeöz kardeşimizdir.

Yürürlükteki Anayasanın ikinci maddesine göre; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

Anayasanın üçüncü maddesinde de dile getirildiği üzere; “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.”

TERÖRİZMİN HİÇBİR TÜREVİ MAKUL VE MEŞRU DEĞİLDİR

Bölücü faaliyetler devlete, millete, vatana, ecdad yadigârı emanetlere ve elbette şerefli tarihimize hıyanettir. Irak ve Suriye’yi parselleyen, İran’ı çevreleyen, terör örgütlerini besleyip palazlandıran, eğitip donatan küresel emperyalizmin nihai hedef ülkesi Türkiye’dir. Terörizmin hiçbir türevi makul ve meşru değildir. Terör örgütleri arasında tasnif yapmak, taraf tutmak, siyasi ve stratejik amaçlar kapsamında teröristleri silahlandırıp sahaya sürmek, farklı ülkelerin üstüne salmak bir terör yöntemidir, esasen insanlığa kast etmektir. Çünkü terörizm yalnızca Türk milletine değil, tüm insanlığa doğrultulmuş kanlı ve kalleş bir silahtır. Bu silahın ucundan kim ya da kimler tutuyorsa, egemenlik haklarımıza, vatanımızın bütünlüğüne, insanlarımızın hayatına hangi alçaklar musallat oluyorsa ahlaken, hukuken açık hedef onlardır.

OYNANAN BAYAĞI OYUNLARIN FARKINDAYIZ

Hem dost ve müttefiklik taslayıp hem de terör örgütlerini Türkiye’ye karşı provoke eden ülkeler tarihi bir çelişkiden ziyade potansiyel bir husumetin içindedir. Menfur niyet sahiplerinin eşkâlini biliyoruz. Oynanan bayağı oyunların farkındayız. Fakat teslim olmayacağız, taviz vermeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Korkuyu yene yene, korkulukları yıka yıka, zalimlere direne direne, ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diye diye Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi ve egemenlik haklarını sonuna kadar muhafaza ve müdafaa edeceğiz.

SINIR ÖTESİNE DÜZENLENEN OPERASYONLARIN ARKASINDAYIZ

Bölücü terör örgütü PKK’nın 1 Ekim Ankara saldırısından sonra sınır ötesine düzenlenen operasyonların da arkasındayız. 5 Ekim 2023 tarihinde, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine hava harekatı icra edilmiş; örgütün kontrolünde bulunan petrol kuyuları ve depolama tesisleriyle birlikte hainlerin saklandığı mağara, sığınak ve barınaklar vurulmuştur. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gecenin karanlığında Suriye’nin kuzeyini milli mühimmatla ışıl ışıl aydınlatmış, teröristlerin tepelerinden bombalar yağdırmıştır. Bunun yanı sıra 6 ve 8 Ekim 2023 tarihlerinde de operasyonlar kararlılıkla devam etmiş, cani terör örgütünün beli kırılmıştır.

TÜRKİYE’YE SALDIRMANIN ÖDENECEK BİR BEDELİ VARDIR

Türk milletinin huzur ve güvenliğini bozma emelinin mutlaka ağır sonuçları olacaktır. Hep söyledik, yine söylüyoruz, bölücü terör örgütü için emniyetli bir alan, kaçıp kurtulacağı bir saha kalmamıştır. Vakit terörün ve bölücülüğün kökünü kaynağında kurutma vaktidir. Son terörist kanlı silahıyla teslim olasıya veya etkisiz hale getirilesiye kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, sahte dost ülkelerin hiçbirisini de dinlemeyeceğiz. Kuşkusuz terörle mücadele, teröristle mücadele değildir.  Bu mücadele zaman ve mekân üstü, tarihsel perspektiften beslenen yüksek akıl ve algı gerektirmektedir. Olanı, olmuşu ve olacağı bütüncül ve derinlikli şekilde yorumlayan analitik bakış demek olan “terörizmle mücadele vizyonu”nun gereği neyse Türkiye Cumhuriyeti devleti yerine getirmektedir. Terörle mücadele, terörün inisiyatif ve ön aldığı süreçte her ölümden sonra gösterilen günlük tepkiler olmayıp, devamlı surette bir adım önde bulunmayı, terör örgütünün eylem kapasitesini doğru okumayı, terörist kadrosunun doğru tespitini, örgütün yardım ve yataklık yapan muhasım unsurlarla bağ ve bağlantılarını isabetle değerlendirmeyi şart koşmaktadır.

ABD PKK/YPG İLE AYNI DELİKTEDİR

5 Ekim 2023 tarihli hava operasyonu esnasında bir adet insansız hava aracımız ABD’nin askeri varlığı tarafından tehdit algılanarak düşürülmüştür.  Gayri hukuki bu hasmane müdahaleyi yanlış buluyor ve kınıyorum. ABD Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, SİHA’mız meşru müdafaa amacıyla düşürülmüş. Neyin meşruluğundan, neyin müdafaasından bahsedildiği muammadır.  ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde ne işi vardır? Petrol kuyularının etrafında teröristleri nöbete dikerek varmak istediği yer neresidir? ABD’nin yaptığı meşru müdafaadır da, peki Türkiye’nin yaptığı nedir? Aldatıcı sözlere, akıl çelici mesajlara, ayak oyunlarına lüzum yoktur. ABD, PKK/YPG siperinden insansız hava aracımıza resmen ateş açmıştır. Durum bu kadar berraktır. Ne yazık ki ABD, PKK/YPG ile aynı deliktedir, aynı hizadadır, aynı hedeftedir, aynı kümededir ve NATO ittifak ortağı bir ülkeye teröristler lehine güç gösterisi yapmaya teşebbüs etmiştir. Bu tablodan çıkan ilk netice art niyetliliktir. Bu tip bir ittifak yapısının, böylesi sakat ve sancılı müttefiklik ilişkisinin bağlayıcılığına inanmak, güvenirliğine itibar etmek akıl ve mantık işi midir? ABD aynısını 2 Ekim 1992 tarihinde Ege Denizi’nde de yapmış, Deniz Kuvvetlerimize ait bir muhrib gemimize sözüm ona yanlışlıkla füze fırlatarak 5 vatan evladımızın şehadetine ve 22 vatan evladımızın da yaralanmasına neden olmuştu. Milli hafızaya mıh gibi çakılan ve 4 Temmuz 2003 tarihinde Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşanan çuval hadisesini de asla unutmuş ve unutacak değiliz. İnsansız hava aracımıza saldıran ABD’nin bir süre sonra “Türkiye’nin terörle mücadelesinde yanındayız” mesajı vermesi taktik bir hamle, kurnaz bir açıklamadır. Bırakınız yanımızda olmalarını, ayağımızın altında dolaşmasınlar, başka bir şey istemeyiz, başka bir şey de dilemeyiz.

Kaynak: Habervitrini.Com

About Author

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!
Sitemizde bulunan bazi haber içerikleri farklı sayfalardan çekilmektedir.

İletişim

HABER KALDIRMA – HABER DÜZELTME – ÖNERİ VE ŞİKAYET – REKLAM VE İŞBİRLİKLERİ için 

Bizimle İletişim Kurun / KONTAK

Diyar21 Merkez Haber

MANŞET POLiTiKA & SiYASET

İyi Parti karışacak! Anketlerde daha yüksek çıkmak için para teklif edildi…

İyi Parti karışacak! Anketlerde daha yüksek çıkmak için para teklif edildi... Avrasya Araştırma'nın eski Başkanı Kemal Özkiraz, seçim döneminde İyi...
Devamını Oku
MANŞET POLiTiKA & SiYASET

Son Dakika: AK Parti’de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler ikiye indi

AK Parti'de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler ikiye indi AK Parti, yerel seçimlerde İstanbul adayını belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Kulislerde...
Devamını Oku
MANŞET Yaşam

İstanbul’daki ilçelerin isimleri nereden geliyor?

İstanbul’daki ilçelerin isimleri nereden geliyor? İstanbul, doğal güzellikleri ve tarihi gibi özellikleriyle dünyanın en gözde şehirleri arasında yerini alır. İki...
Devamını Oku
MANŞET POLiTiKA & SiYASET

İYİ Parti’de adaylık süreci hiç iyi değil

İYİ Parti'de adaylık süreci hiç iyi değil Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın iddialarıyla karışan İYİ Parti'de, belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru...
Devamını Oku
MAGAZİN MANŞET

Akın Akınözü rüzgarı dinmiyor!

Akın Akınözü rüzgarı dinmiyor! O3 Medya imzalı "Aile Albümü" dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Akın Akınözü'nün başrolünde oynadığı projeler yurt dışında...
Devamını Oku
MANŞET METEOROLOJİ

Türkiye, kasım yağışlarında 50 yıl önceyi yaşıyor

Türkiye, kasım yağışlarında 50 yıl önceyi yaşıyor Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girdi. Uzmanlar, bu ay ortasında başlayan ve kuvvetli...
Devamını Oku
DÜNYA MANŞET

İşgalci ABD Eski Güvenlik Danışmanı Bolton: HAMAS, israil’e karşı önemli bir zafer kazandı

İşgalci ABD'nin Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) ile siyonist rejim arasındaki geçici ateşkes anlaşmasını,...
Devamını Oku
MAGAZİN MANŞET

“Kızıl Goncalar” için geri sayım başladı!

"Kızıl Goncalar" için geri sayım başladı! Özgü Namal ve Özcan Deniz ekranlara geri dönüyor. İki usta oyuncunun başrollerini paylaşacağı Kızıl...
Devamını Oku
DÜNYA MANŞET

Zebihullah Mücahid: Kadına yönelik her türlü şiddet yasaktır

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, ülkede kadına yönelik her türlü şiddetin yasak olduğunu ve kadına şiddet uygulayanların soruşturma makamları...
Devamını Oku
DiYARBAKIR YEREL HABER MANŞET

Ebu Ubeyde’nin posteri Çınar Zerzevan Kalesine Astılar

Geçtiğimiz günlerde, İşgalci Israil'in 7 Ekimden bu yana gerçekleştirmiş olduğu katliamlara dikkat çekmek amacıyla İsrail Başbakanı Netanyahu maketini Diyarbakır surlarından...
Devamını Oku
ASAYİŞ DiYARBAKIR YEREL HABER MANŞET

Diyarbakır’da çalıntı araç soruşturması: 7 gözaltı

Diyarbakır'da "change" araç soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık...
Devamını Oku
MANŞET POLiTiKA & SiYASET

Ethem Baykal: Akşener seçimi kaybettik diye gülüyordu

Ethem Baykal: Akşener seçimi kaybettik diye gülüyordu İYİ Parti'den ihracı istenen Kurucular Kurulu üyesi Ethem Baykal, seçim hezimetinin yaşandığı gece...
Devamını Oku
MANŞET Yaşam

İzmir’de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı

İzmir'de gece saatlerine etkili olan yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar, iş yerleri ve araçlar su altında kaldı. İzmir'de...
Devamını Oku
MANŞET Trafik

Karlı yollarda araç kullananların dikkat etmesi gereken 12 madde…

Karlı yollarda araç kullananların dikkat etmesi gereken 12 madde... Havaların soğumasıyla beraber karlı ve buzlu zeminde dikkatli araç kullanmak, hayat...
Devamını Oku
MAGAZİN MANŞET

Netflix sordu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündem oldu

Netflix sordu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündem oldu Yalı Çapkını dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir X platformunda gündem oldu....
Devamını Oku
MANŞET METEOROLOJİ

67 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin büyük bölümünde beklenen fırtına, kuvvetli yağış ve kar nedeniyle 67 il için "turuncu" ve "sarı" uyarıda...
Devamını Oku
GÜNCEL MANŞET

İBB’nin 30 şirketinde tam 471 ballı koltuk var

İBB’nin 30 şirketinde tam 471 ballı koltuk var İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki 30 şirketin yönetim kurulu üyeliği sayısı, 596 şirket ile...
Devamını Oku
MAGAZİN MANŞET

“Yargı” ekibi sette başarılarını kutladı

"Yargı" ekibi sette başarılarını kutladı Ekrana gelen her bölümü ile pazar akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen, Ay Yapım imzalı dizi Yargı’nın...
Devamını Oku
GÜNCEL MANŞET

Akşener’in Özel Kalem Müdür Esma Bekar’ın FETÖ üyeliğinden ihraç edildiği ortaya çıktı

Akşener'in Özel Kalem Müdür Esma Bekar'ın FETÖ üyeliğinden ihraç edildiği ortaya çıktı İYİ Parti'de İddiaların odağındaki Esma Bekar'la ilgili dikkat...
Devamını Oku
BÖLGE HABER MANŞET

Kürecik’te oturma eylemine destek konvoyu Diyarbakır’dan yola çıktı

Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından Kürecik NATO Radar Üssü'nün kapatılması için düzenlediği oturma eylemine katılmak isteyen Diyarbakırlılar sabahın ilk ışıklarıyla...
Devamını Oku