CHANGE  LANGUAGE

Yurt Dışından Alınan Ehliyetle,Türkiye’de Ne Kadar Süre Araç Kullanabileceğinizi Biliyormusunuz ? D21 Haber

Ne Kadar Süre Araç Kullanabileceğinizi Biliyormusunuz
Ne Kadar Süre Araç Kullanabileceğinizi Biliyormusunuz

Yurt dışında ikâmet eden ve çalışan pek çok kişi yabancı ehliyetini Türkiye’de kullanabilir. Ancak yurt dışından gelen Türk vatandaşları, ehliyetlerini ilk 6 aydan sonra kullanmak için belirli işlemler yapmak zorundadırlar.

Bu kişiler, ehliyetlerin yeminli tercümesini dış temsilciliklerde ya da noter huzurunda onaylatarak süreyi 2 yıla kadar uzatabilirler. Türkiye’de sürekli ikâmet edecek veya 2 yılı dolduran Türk vatandaşları ise yurt dışı ehliyetlerini Türk ehliyetine çevirmek zorunda.

Yurt dışı ehliyetlerinin Türk ehliyetine çevrilebilmesi için belirli koşullar vardır. Bu işlem, Karayolları Trafiği Konvansiyonu tarafından tanınan ve sürücü belgelerinin karşılıklı değişimi için anlaşma yapılmış ülkeler arasında gerçekleştirilebilir. Bu anlaşmanın yapıldığı 84 ülke bulunuyor.

Eğer kişi Türkiye’de süresiz olarak ikamet etmek istiyorsa, yurt dışından aldığı ehliyeti Türkiye’de teslim etmeli. Bu şekilde ilgili kurum ve kuruluşlar üzerinden ehliyet değişikliği yapılabilir. Gerekli belgeler eksiksiz olarak hazırlanması ve ilgili kurumlara ya da ehliyet kurslarına başvuru yapılması gerekir. Ancak bazı durumlarda sınava girmek gerekebilir. Derslere katılım sağlanmadan doğrudan sınav tarihlerinde hem yazılı hem de uygulamalı olarak sınava girilebilir.

Türkiye’de kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirmek isteyenler için Almanya’dan alınan ehliyet, 6 ay süreyle geçerli olur. Bu süre zarfında ülkeden çıkış yapılması gerekir. Daha sonra tekrar Türkiye’ye giriş yapıldığında 6 ay daha süre hakkı verilir.

Kaynak: https://www.arti49.com

Kaynak ALINTI Haber : SILAYOLU

 

YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN, ÜLKEMİZE İZİNE GELDİKLERİNDE KARŞILAŞABİLECEKLERİ TRAFİK KURAL VE BİLGİLERİ

DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ OLAN SÜRÜCÜ BELGELERİ İLE ÜLKEMİZDE ARAÇ KULLANILMASI VE TÜRK SÜRÜCÜ BELGELERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ

a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3) Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

b) Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin, ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Müracaat herhangi bir trafik tescil kuruluşuna yapılabilir.

b) Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

c) Sürücü belgesi alacaklarda, 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen eğitim ve sınav şartı hariç, aynı maddedeki hükümlü olmama, yaş, öğrenim ve sağlık şartları aynen aranır. Ancak ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar saklı kalmak üzere diplomatik muafiyeti olan yabancılar için, gerekli şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanları esas alınır.

ç) Gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı veya dış temsilciliklerimiz aracılığıyla sürücü belgesinin doğruluğu hakkında inceleme ve araştırma yapılabilir.

d) Geçici olarak alınmış olan yabancı sürücü belgeleri değiştirilmez.

e) Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili bir anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmez.

f) Türk vatandaşlarının Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri, karşılığı veya dengi olan sürücü belgeleri ile değiştirilir.

g) Yabancıların Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları motorlu bisiklet (moped), motosiklet, lastik tekerlekli traktör, iş makinesi veya otomobil cinsi araçları kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri karşılığı olan ülkemiz sürücü belgeleriyle, diğer araç cinslerini kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri ise ülkemiz B sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir, ancak bu araçları römork takarak kullanma yetkisi olanların belgeleri ülkemiz BE sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Bunların dışındaki sınıf sürücü belgelerinin talep edilmesi halinde eğitim ve sınav şartı da aranır.

ğ) Dış ülkelerden sürücü belgesi almış kişilerin ülkemizde farklı bir sınıf sürücü belgesi alabilmeleri için dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgesini ülkemiz sürücü belgesine dönüştürmüş olmaları zorunludur.

h) Ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilen dış ülkelerden alınmış sürücü belgeleri ilgili ülkeye gönderilir.

ı) Dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgeleri ile bu maddede belirtilen şartları sağlamadan araç kullananlar hakkında 2918 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden işlem yapılır.

ÜLKEMİZDE KULLANILAN SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI
VE KULLANACAĞI ARAÇ CİNSLERİ

(01/01/2016 tarihinden önce düzenlenen ve 31/12/2020 tarihine kadar geçerliliği bulunan)

“A1” Sınıfı Sürücü Belgesi : Motorlu bisiklet kullanacaklara,

“A2” Sınıfı Sürücü Belgesi : Motosiklet kullanacaklara,

“B” Sınıfı Sürücü Belgesi : Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara,

“C” Sınıfı Sürücü Belgesi : Kamyon kullanacaklara,

“D” Sınıfı Sürücü Belgesi : Çekici kullanacaklara,

“E” Sınıfı Sürücü Belgesi : Otobüs kullanacaklara,

“F” Sınıfı Sürücü Belgesi : Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara,

“G” Sınıfı Sürücü Belgesi : İş makinası türünden motorlu araçları kullanacaklara,

“H” Sınıfı Sürücü Belgesi : Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara,

“K” Sınıfı Sürücü Aday Belgesi : Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına, belli süre ile,

Verilen sürücü belgeleridir.

(01/01/2016 tarihinden sonra düzenlenen yeni tip sürücü belgeleri)

M sınıfı sürücü belgesi: iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.

A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

B1 sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.

BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.

C1 sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.

C1E sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.

C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.

CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

D1 sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.

D1E sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

D sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.

DE sınıfı sürücü belgesi D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

F sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.

G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİNİN KULLANMAYA YETKİLİ OLDUĞU DİĞER SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI

(01/01/2016 tarihinden önce düzenlenen ve 31/12/2020 tarihine kadar geçerliliği bulunan)

Araçları kullanma yetkisi;

1. A1, F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar,

2. A2 sınıfı sürücü belgesi ile A1,

3. B sınıfı sürücü belgesi ile F,

4. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F,

5. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F ,

6E sınıfı sürücü belgesi ile B, C,ve F,

Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

(01/01/2016 tarihinden sonra düzenlenen yeni tip sürücü belgeleri)

1. B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,

2. F sınıfı sürücü belgesi ile M,

3. G sınıfı sürücü belgesi ile M,

4. A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,

5. A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1,

6. A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,

7. B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,

8. BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,

9. C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,

10. CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,

11. C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,

12. C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,

13. D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,

14. DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,

15. D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,

16. D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

Sürücü belgesine geçici olarak el konulanların, el koyma süresi sonunda sürücü belgesini Ülkemizden alacağını beyan etmesi durumunda, cezai müeyyideyi uygulayan İl Emniyet Müdürlüğünce sürücü belgesi iade edilmekte, aksi takdirde Valiliklerimizce sürücü belgesinin verildiği ülkeye iade edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilmektedir.

Tatilini geçirmek üzere Ülkemize gelip gidecek vatandaşlarımızın Ülkemizde herhangi bir suç unsuru bulunan olayla karşı karşıya geldiklerinde güvenlik güçlerimiz olan Polis Teşkilatına ait155, Jandarma Teşkilatına ait 156 nolu telefon numaralarını arayabilirler. Kaynak: mfa.gov.tr

Yurtdışı Sürücü Belgesi İle Türkiye’de Araç Kullanmak 2023

Türkiye’de yurtdışı sürücü belgesi ile araç kullanımı, 1 yıl süre ile sağlanabilmektedir. Yurt dışı sürücü belgesinin, Türkiye’de bulunulan ilk yıl içerisinde kullanımı, kanunen uygun bulunmaktadır. Bir yılı aşan sürede ise yurtdışı ehliyetinin, Türk ehliyetine çevrilmesi gerekmektedir. Türk ehliyetine çevirme işlemi ile araç kullanımına devam edilmektedir. Özellikle, Türkiye’ye kesin dönüş sağlayan kişiler, çevirme işlemini gerçekleşmelidir. Sahip olunan, yurtdışı sürücü belgesi hakkında işlem talepleri ve çevirme işlemi Trafik Tescil Kuruluşu’na yapılmaktadır. Talep için gerekli evraklar ve izlenecek aşamalar, alt başlıklardan öğrenilebilmektedir.

Yurtdışı Sürücü Belgesi Kullanım Şartları 

Yurtdışı sürücü belgesi kullanım koşulları arasında, Türkiye’de en çok 1 sene süre ile kalmak yer almaktadır. Bir seneyi aşan ziyaretlerde, yurtdışı sürücü belgesi kullanılamamaktadır. Temelli dönüş yapan veya ziyareti seneyi aşan kişiler, Türk ehliyetine geçiş yapmalıdır. Yurtdışı sürücü belgesi kullanım şartları, şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Türkiye bir sene süre ile ziyaret edildiyse kullanılabilir.
 • Yurtdışı sürücü belgesinin, gelinen dış ülke tarafından onaylı, Türkçe tercüme edilmiş halinin bulunması gerekmektedir.

Bu şartlar sağlanarak, trafikte yurtdışı sürücü belgesi kullanılabilmektedir. Sürücü belgesinin, yurt dışı ülkesi tarafından Türkçeye çevrilmiş hali, kişinin yanında olmalıdır. Trafik ile ilgili denetimlerde, tercüme edilmiş sürücü belgesinin iletimi sağlamalıdır. Bir yılı aşacak olan ziyaretlerde, yurtdışı sürücü belgesinin Türk ehliyetine çevrilmesi talep edilmektedir. Çevirme işlemi için başvuru, Trafik Tescil Kuruluşu’na yapılmaktadır. Başvuru için izlenecek aşamalar ve gerekli evraklar Hakkında bilgiler, alt başlıklarda yer almaktadır.

Yurtdışı Sürücü Belgesi Hakkında Yasal Mevzuatlar

Yurtdışı sürücü belgesi yasal konular, devlet tarafından belirlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yurtdışı sürücü belgesi kullanımı için yıl süre tanımaktadır. Bu sürenin aşılması ile Türk ehliyetine çevirme işlemi sağlamalıdır. Bu işlem için yurtdışı sürücü belgesinin Türkçe tercümesine sahip olunması gerekmektedir. Türkçe tercümesi sağlanan yurtdışı sürücü belgesi, noter onaylı olmalıdır. Yasal olarak, cezai işlem uygulanmaması için Trafik Tescil Kuruluşuna gidilip, Türk ehliyetine çevirme işlemi için başvuru yapılmaktadır. Başvurunun bir yıl içerisinde yapılmaması halinde, cezai işlemler uygulanmaktadır.

Yurtdışı Sürücü Belgesini Türk Ehliyetine Çevirme 

Yurtdışı sürücü belgesini Türk ehliyetine dönüştürme işlemi için Trafik Tescil Kuruluşu’na başvuru yapılmalıdır. Başvuru sırasında gerekli evraklar, eksizsiz olarak teslim edilmelidir. Başvuru için izlenecek aşamalar, şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Trafik Tescil Kuruluşu’na gidilmelidir.
 • Kurum görevlilerine yurtdışı sürücü belgesinin, Türk ehliyetine çevrilmek istendiği iletilmelidir.
 • Başvuru belgesi doldurulmalıdır.
 • Kurumun talep ettiği evraklar iletilip, başvuru belgesi imzalanmalıdır.
 • Kurum çalışanları yeni ehliyetin çıkarılıp, kişiye iletilmesini sağlamaktadır.

Bu aşamaların tamamlanması ile türk ehliyeti kullanımına geçiş yapılmaktadır. Özellikle, Türkiye’ye temelli dönüş yapan kişiler, türk ehliyetine geçiş sağlamaktadır. Bir yılı aşan ziyaretler için de yasal mevzuat gereği, türk ehliyetine geçiş yapılmaktadır. Başvuru sırasında istenilen evraklar hakkında detaylı bilgi, alt başlıktan öğrenilebilmektedir.

Yurtdışı Sürücü Belgesini Türk Ehliyetine Çevirmek İçin Evraklar

Yurtdışı sürücü belgesini Türk ehliyetine çevirme belgeleri, Trafik Tescil Kuruluşu tarafından talep edilmektedir. Başvuru için üst başlık altında işlenen aşamalar, takip edilmektedir. Başvuru sırasında, kurumun talep ettiği evraklar, şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Yurtdışı sürücü belgesinin Türkçeye çevrilmiş hali talep edilmektedir.
 • Sürücü belgesi dosyası. Bu dosya şoförlerin kaydını gerçekleştiren, şoförler odasından temin edilmektedir.
 • Türkiye vatandaşlık kimliğinin aslı ve fotokopisi talep edilmektedir.
 • Kan gurubunu belirten belge talep edilmektedir.
 • Sağlık raporu talep edilmektedir.
 • Başvuru için istenilen harcın makbuzu talep edilmektedir.
 • İki adet olmak üzere, biyometrik fotoğraf istenmektedir.
 • Kişinin öğrenim belgesi talep edilmektedir.

Bu belgelerin, kuruma teslimi ile başvuru gerçekleşmektedir. Başvuru tamamlanması ile yurtdışı sürücü belgesi, Türk ehliyetine çevrilmektedir. Türk ehliyetinin teslimi Trafik Tescil Kuruluşu aracılığı ile yapılmaktadır. Başvuru için izlenmesi gereken yol, üst başlık içerisinde anlatılmaktadır. Bu aşamalar sırasında evraklar, eksizsiz teslim edilmelidir. Kaynak: Caliklar.com

Diyar21Haber
MAGAZİN

Sinem Kobal – Kenan İmirzalıoğlu – 2. KIZLARINA 2. YAŞ PARTİSİ!

ASAYİŞ BÖLGE HABER

Batman’da çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı

Yaşam

Kendi elleriyle ördüğü giysileri Gazze’nin yetim çocuklarına bağışladı

MAGAZİN

Can Bonomo – OĞLU ADIYLA SESLENİNCE!..

MAGAZİN

Edis… MARTILAR ‘KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ’ DİZİSİ İLE YENİDEN LİSTELERDE!

DÜNYA Yaşam

İsrail gece yarısı sivillerin çadırlarını bombaladı.. Refah’ta kanlı katliam

DÜNYA

Siyonist işgalciler Gazze’de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: 40 şehid

BÖLGE HABER KAZA

Yakıt tankeri ile tır çarpıştı: 3 yaralı

SPOR

Galatasaray, Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu

Deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Bodrum’da deprem!

POLiTiKA & SiYASET

Erdoğan, CHP’yi ne zaman ziyaret edecek? AKP’li isim görüşme tarihini duyurdu

MAGAZİN

25 Mayıs reytingleri belli oldu!

KAZA

Mersin’de Star Diyarbakır otobüsü zincirleme kaza yaptı: 10 ölü, 39 yaralı

MAGAZİN

Yargı – BÜYÜK FİNAL GECESİ İLE GENÇLERİN EĞİTİMİNE DESTEK!

Teknoloji

Xbox Next geliyor, PlayStation ayağa kalk büyüğün geldi!

DÜNYA

D21 News – 4 Avrupa ülkesi İHA ordusu kuruyor

MAGAZİN

Nicki Minaj – HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINDI!

BÖLGE HABER

Muş’ta gökten yanmayan cisimler yağdı, halk korkuya kapıldı

DÜNYA

D21 News – Polonya’nın Gniezno kentinde sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti.

POLiTiKA & SiYASET

Devlet Bahçeli’den asgari ücret açıklaması! İşte, Bahçeli’nin o soruya verdiği cevap

Bir yanıt yazın