Aralık 10, 2023

CHANGE YOUR LANGUAGE

İşte Abdülhamid Han’ın Filistin kararı…

834f21b0 516a 4153 8ee7 f6e1c83e76ef

İşte Abdülhamid Han’ın Filistin kararı…

İsrail’in Filistin’e yönelik binlerce kişinin öldüğü kanlı saldırıları 28 gündür sürerken, Osmanlı arşiv araştırmacısı Nermin Taylan Erkutlu belgelerle Filistin gerçeğini anlattı. En çok merak edilen soruyu arşiv belgelerle yanıtlayan Erkutlu, 2. Abdülhamid’in siyonizmin kurucusu Thedor Herzl’le bir araya geldiğini ve Osmanlı padişahının “asla toprak verilmeyeceği ya da satılmayacağı ” yönünde karar aldığını söyledi.

 

Foto - İşte o belge! Abdülhamid Han'ın Filistin kararı...

 

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sürerken Gazze’de abluka ve yoğun bombardıman devam ediyor. İsrail’in kanlı saldırıları sürerken, 2. Abdülhamid’in İsrail’in temelini atan Theodor Herzl ile görüşüp görüşmediğine yönelik soru işaretleri, Osmanlı arşivinden çıkan belgelerle aydınlatıldı.

 

Foto - İşte o belge! Abdülhamid Han'ın Filistin kararı...

95 milyon evrakın bulunduğu Osmanlı arşivlerinden çıkardığı belgelerle soruyu yanıtlayan Erkutlu, Sultan Abdülhamid’in Theodor Herzl ile görüştüğünü anlattı. Tarihçi Erkutlu, Filistin’den toprak isteyen Theodor Herzl’e cevap olarak Sultan Abdülhamid’in “asla toprak verilmeyecektir” dediği belgeyi sundu.

 

Foto - İşte o belge! Abdülhamid Han'ın Filistin kararı...

 

Erkutlu, Herzl’in 2. Abdülhamid’ten Filistin’den istediği toprak karşılığında vaatlerinin bulunduğu mektubu da gösterdi. 2. Abdülhamid’in Filistin’de muhtemel toprak satışlarına karşı aldığı önlemleri anlatan Erkutlu, bölgeye giden her bir Yahudi’nin takip ettirildiğini, Filistin’de toprak satışını engellemek için illegal yapılabilecek işlemlere karşılık elle tapu hazırlamanın 2. Abdülhamid tarafından yasakladığını, matbaanın kullanılması talimatını verdiğini söyledi. Tarihçi Erkutlu, 5 Kasım Pazar günü Rami Kütüphanesi’nde vereceği konferansında “Arşiv Belgeleriyle Filistin Gerçekleri” konulu bir seminer düzenleyeceğini de duyurdu.

 

Foto - İşte o belge! Abdülhamid Han'ın Filistin kararı...

 

Sultan 2. Abdülhamid’in 1. Siyonist Kongresi’ni kuran Theodor Herzl ile görüştüğünü arşivden çıkardığı belgeyle anlatan Tarihçi Nermin Taylan Erkutlu, “Osmanlı arşivleri noktasında tarihi okurken öğrenmiş olduğum bir mevzu vardı. Dünyanın en büyük arşivlerinden birine sahibiz. Çünkü 4 bin yıllık devlet kültürü üzerine gelen bir milletiz. Ve bu milletin de 623 yıl gibi bir süre zarfında bugün 322 yıl dünyaya hükmetmiş bir devletin mirasçıları olarak 95 milyon evrakın ve 400 bin el yazması eserin olduğu devlet arşivlerimiz var. Elimizde şöyle gerçekler var; Thedor Herzl’in Sultan Abdülhamid’le görüşüp görüşmediği, Theodor Herzl’in Sultan 2. Abdülhamid’le görüşüp ne istediği ve bunun mukabilinde Sultan 2. Abdülhamid’in orada bir siyonist devleti kurulacak ve tehlikeli işler vuku bulacak diye yaptığı araştırmaları sonucu elde ettiği bilgilere dayanarak bir Yahudi’ye kesinlikle toprak satışını yasaklaması. Net bir şekilde ben söyleyebilirim ki elimdeki arşiv evrakından dile getirme usulüyle kesinlikle görüştü. Bu belge de şöyle diyor; ‘Theodor Herzl, Abdülhamid’le görüşmek istedi. Ve huzura kabul edildi. Theodor Herzl Sultan Abdülhamid’in karşısına mutlu bir şekilde çıktı. Ona dedi ki; ‘Biz Yahudiler, yalnızca sizin varlığınız altında bugüne kadar huzurlu yaşadık. Avrupa bize huzur vermiyor. Yahudilerin de bir memleketi olsun. Biz bu memleketi de arzı Filistin’de istiyoruz’ dedi. Ancak hariciye nezaretinde yazılan evrakta görüyoruz ki evet Theodor Herzl geldi. Bunu istedi. Ancak Abdülhamid asla ona toprak verilmeyeceğini söyledi” şeklinde konuştu.

 

Foto - İşte o belge! Abdülhamid Han'ın Filistin kararı...

 

Yahudilere Filistin’den toprak verilmesi için Theodor Herzl’in, Sultan Abdülhamid’e sunduğu vaatlerin bulunduğu mektubu da okuyan Erkutlu, “Diyor ki; ‘Osmanlı devleti bazı dönemlerde maddi olarak sıkıntıya girmekle birlikte sizin borç aldığınız devletler tarafından daha sonrasında faiz noktasında da sıkıntıya girmiş bulunmaktasınız. Şayet biz Yahudi milleti olarak Avrupa’nın gettolarında Amerika’da ve dünyanın hemen her yerinde sıkıntı çekmekteyiz. Vakti zamanında 1400 yıllarının sonunda Yahudilerin Avrupa’da özellikle İspanya’da şehir merkezlerinde diri diri yakılırken nasıl ki Kemal Reis eşliğinde 1492 yılında İspanya’dan getirilip Selanik bölgesine yerleştirildi ve yalnızca Osmanlı devletinizin boyunduruğu altında ve hizmeti altında Yahudiler rahat etti. İşte bundan sebeple yine biz diyoruz ki; Yahudilerin kendilerine ait bir yerlerinin olması ve bu yerleşim yerinin de Filistin’de vücuda gelmesini arz ederiz.’ Tabii siz nasıl uygun görüyorsanız dedikten sonra arkasından şunları söylüyor; ‘Eğer Yahudilere bir devlet kurma fikrimize uygun bir şekilde müsaade ederseniz Yahudi milleti zengin millettir. Ticaretle uğraşır. Ticaretle uğraştığından dolayı size vergilerimizle ekonomik sıkıntınızı kaldırabilirsiniz. Yine Yahudilerin kurmuş oldukları bir banka var. Bu banka size borç vermek suretiyle İngilizlere borcunuzu ödeyebilirsiniz. Bu borcu ödedikten sonra da ülke olarak refaha kavuşabilirsiniz. Bununla da bitmiyor. Yalnız bu meseleyle ortaklık değil daha sonra borcunuz bittikten sonra da yine nice güzel işler yapabiliriz.’ Sultan 2. Abdülhamid o dönemlerde ne yapıyordu? Hicaz Demiryolunun projelerini çizdiriyordu. Bir de doğudaki petrol haritasını çıkarıyordu. Theodor Herzl aslında diyor ki biz sizin her ticari işinizde yardımcı olabiliriz. Çünkü biz Yahudi milleti olarak zengin milletiz. Bu belge Abdülhamid’le görüştüğüne dair, bu belge de Abdülhamid’den ne istediğine dair” dedi.

 

Foto - İşte o belge! Abdülhamid Han'ın Filistin kararı...

 

Sultan Abdülhamid’le görüşmeden sonra elinde iki belge daha bulunduğunu söyleyen Erkutlu, “Burada da diyor ki Abdülhamid onların ne yapacaklarını anladığında tek bir kare toprak Yahudilere satılmayacak diyor. Oraya giden her Yahudi’yi takip ettiriyor. Bazı devlet adamları her dönemde her milletten çıkan bazı hainler illegal yöntemlerle orada toprak satmaya başlıyorlar. O dönem de her tapu matbaadan çıkmıyordu. Elle düzenlenen tapular da vardı. Sultan Abdülhamid bakıyor ki elle düzenlenme suretiyle devletten habersiz bir şekilde tapular düzenleniyor. Bu defa elle tapu düzenlemeyi yasaklıyor. Bu yasak bunun üzerine gelmiş bir yasaktır. Sonrasında Abdülhamid elimizle görmüş olduğumuz belgelerden nihayetle tek bir kare Filistin’de satılmasını dahi yasaklıyor. Satanları türlü cezalara maruz bırakıyorlar. Bazı devlet adamlarımız orada ciddi mücadele ediyorlar. Ancak Beyoğlu’nda ve ülkenin başka yerlerinde vakti zamanında bu ülkeye yerleşen daha sonra Müslüman olduğunu söyleyen ve kendisini Osmanlı Türkü gibi gösteren ve Osmanlı kimliğiyle yaşayan insanlar gidip oradan toprak satın alıyorlar. Bunlar aslında Yahudi. Hatta Beyoğlu’nda bir cami imamı bile var arasında. Bunlar oradan toprak satın aldılar. Bu şekilde oradan bir miktar toprak satın alınıyor. Filistinliler toprak sattı mı, satmadı mı mevzusu konuşursak evet bir miktar toprak satıldı. Bu çok büyük bir miktar değil. Bu belge Filistinlilerin toprak satmayacaklarına dair bir belge. Yine arkasındaki belge bunun muhteviyatına dair. Bu belgemizle Sultan 2. Abdülhamid orada illegal yöntemlerle toprak satışını yasaklıyor. Bu belgeyle toprak satanın ağır bir şekilde yargılanmasını istiyor. Elimizde her tür belge var. Kesin ve net bir şekilde ifade edebilirim ki yüzlerce, binlerce belge var. Bir baba, bir hanede evlatlarını nasıl korursa, evini nasıl korursa, eşini nasıl korursa Sultan Abdülhamid Filistin’in babası gibi orayı korumaya çalışmış. Kudüs’ü korumaya çalışmış ve bunun için ciddi çaba sarf etmiş” dedi.

 

Foto - İşte o belge! Abdülhamid Han'ın Filistin kararı...

 

Theodor Herzl’e Sultan 2. Abdülhamid’in toprak verdiği yalanının Avrupa’daki gazetelerde yayınlanması sonucunda hazırlanan yalanlama belgesini sunan Erkutlu, “İsrail dünyada iki türlü tezvirat yapıyor. Bize biz toprakları satın aldık. Avrupa’ya da diyor ki hayır biz boş olan yerlere yerleştik. Bu Osmanlı döneminde de böyle. Yalan veya algı yönetimi her dem devam ettirmişler. Osmanlı daha hayattayken yani tarih sahnesinden çekilmemişken Avrupa’da çıkan bazı neşriyatlarda şöyle haberler yer alıyor. ‘Theodor Herzl, Sultan Abdülhamid’in huzuruna çıktı. Huzuruna çıktıktan sonra toprak istedi. Ve Sultan 2. Abdülhamid ona toprak verdi.’ Fransa’da, İngiltere’de vs. Avrupa ülkelerinde gazete neşriyatlarında bu yayınlanınca bizim başbakanlık makamımız buna sert bir dille cevap veriyor. Theodor Herzl, Sultan 2. Abdülhamid’le görüşmüş olmasına rağmen ona herhangi bir toprak verileceğine dair, herhangi bir irade vuku bulmamıştır. Sert bir dille yalanlanması özellikle ülkelerin hariciye nezaretlerine ve ülkemizin sefaretlerine yazı yazılmasına dair sert bir takrir verilmiştir. O dönemde de yalanlarına devam ediyorlardı. Şimdi de hala bu yalanlarına devam ediyorlar. Yalan neydi? Filistinlilerin kendilerine toprak sattığı veyahut Sultan Abdülhamid’in onlara toprak verdiği” şeklinde konuştu.

 

Foto - İşte o belge! Abdülhamid Han'ın Filistin kararı...

 

Arşiv belgeleriyle Filistin gerçeklerini anlatacağını duyuran Tarihçi Erkutlu, “Arşiv Belgelerin Işığında Filistin Gerçeği diye ben hem üniversitelerde hem de belediyeler veyahut kültür merkezlerinde konferanslar vermeye başladım. Bundan mütevellit Türkiye’nin en nitelikli en güzel kütüphanelerinden bir tanesi olan Rami Kütüphanesi’nde 5 Kasım Pazar günü saat 15.00’da tamamıyla arşiv belgelerinden Filistin hakikatini konuşacağımız bir konferansımız gerçekleşecek. İnşallah istifadeli olur” dedi.

Kaynak: Habervitrini.Com

About Author

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!
Sitemizde bulunan bazi haber içerikleri farklı sayfalardan çekilmektedir.

İletişim

HABER KALDIRMA – HABER DÜZELTME – ÖNERİ VE ŞİKAYET – REKLAM VE İŞBİRLİKLERİ için

Bizimle İletişim Kurun / KONTAK

Diyar21 Merkez Haber

MAGAZİN MANŞET

Salih Bandemci: “İlk defa yoksul birini oynuyorum”

Salih Bandemci: "İlk defa yoksul birini oynuyorum" Ulan İstanbul, İstanbullu Gelin, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, son olarak ise Kulüp...
Devamını Oku
MANŞET POLiTiKA & SiYASET

Adaylar ne zaman açıklanacak? Erdoğan tarih verdi

Adaylar ne zaman açıklanacak? Erdoğan tarih verdi Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP adına yarışacak adayların ne zaman açıklanacağını Yunanistan...
Devamını Oku
MANŞET Yaşam

Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan’ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ali...
Devamını Oku
Amedspor MANŞET SPOR

AMEDSPOR’DA ÇÖKÜŞ DEVAM EDİYOR 1-1

AMEDSPOR’DA ÇÖKÜŞ DEVAM EDİYOR 1-1 TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Alagöz Holdıng Iğdırspor , kardeş kulüplerden Amedspor’u ağırladı. Çekişmeli geçen...
Devamını Oku
MAGAZİN MANŞET

Halil İbrahim Ceyhan rakiplerini geride bıraktı

Halil İbrahim Ceyhan rakiplerini geride bıraktı Erkek oyuncular sosyal medya kullanıcıları tarafından, kasım ayında da milyonlarca paylaşımda yorumlandı. MTM Medya...
Devamını Oku
Diyarbekirspor MANŞET SPOR

DİYARBEKİRSPOR UYGUN ADIM PLAY-OFF’A DOĞRU…

DİYARBEKİRSPOR UYGUN ADIM PLAY-OFF'A DOĞRU Ankara Demirspor'u 2-1 yenerek rakibiyle puanlarını eşitleyen Diyarbekirspor, çıkışını devam ettirerek Play-Off potasına bir adım...
Devamını Oku
MANŞET Yaşam

Yeni yargı paketinin ayıntıları ortaya çıktı! 105 madde değişiyor

Yeni yargı paketinin ayıntıları ortaya çıktı! 105 madde değişiyor Yeni yargı paketinin ayıntıları ortaya çıktı! Adli para cezaları, hakaret suçu,...
Devamını Oku
MAGAZİN MANŞET

Miray Daner ve Deniz Can Aktaş objektif karşısında!

Miray Daner ve Deniz Can Aktaş objektif karşısında! Hudutsuz Sevda diziziyle ekranda olan Miray Daner ve Deniz Can Aktaş Hello için...
Devamını Oku
MANŞET POLiTiKA & SiYASET

Akşener : 14’e 35 CHP’ye hayır çıktı, üçüncü yol oluşturacağız

Akşener : 14'e 35 CHP'ye hayır çıktı, üçüncü yol oluşturacağız Akşener: 14 evet, 35 hayırla üçüncü yolu oluşturmaya gayret edeceğiz...
Devamını Oku
MAGAZİN MANŞET

“Bir Derdim Var”dan final fragmanı paylaşıldı

"Bir Derdim Var"dan final fragmanı paylaşıldı Birce Akalay ve Mert Fırat’ı başrollerinde yer aldığı dizinin dün akşam yayınlanan beşinci bölümü parçalanmış...
Devamını Oku
Deprem MANŞET Yaşam

Depremzedeyiz diyerek daire kiralayıp fuhuş yaptılar

Depremzedeyiz diyerek daire kiralayıp fuhuş yaptılar... Bursa'da kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıkları apart dairelerde kadınları fuhşa zorlayan 4 kişi, gözaltına...
Devamını Oku
MAGAZİN MANŞET

Oya Doğan “Sete Gittim” için “Yabani” setini ziyaret etti!

Oya Doğan “Sete Gittim” için "Yabani" setini ziyaret etti! Gazeteci, yazar ve Dizi Doktoru Oya Doğan, “Sete Gittim” YouTube programıyla setlere konuk...
Devamını Oku
MANŞET POLiTiKA & SiYASET

İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor… Niğde Merkez İlçe Başkanı Selçuk Demir..

İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor... Niğde Merkez İlçe Başkanı Selçuk Demir partilerinden istifa etti. İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim...
Devamını Oku
MAGAZİN MANŞET

“Yıldızlar Bana Uzak”tan ilk tanıtım yayınlandı!

"Yıldızlar Bana Uzak"tan ilk tanıtım yayınlandı! atv’nin yeni dizisi ‘Yıldızlar Bana Uzak’ sırlarla dolu aşk ve intikam hikâyesiyle izleyicileri derinden...
Devamını Oku
GÜNCEL MANŞET

Erdoğan : Guterres küresel sistemin alarmına bastı

Erdoğan : Guterres küresel sistemin alarmına bastı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,...
Devamını Oku
GÜNCEL MANŞET

Adaylar ne zaman açıklanacak? Erdoğan tarih verdi

Adaylar ne zaman açıklanacak? Erdoğan tarih verdi Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP adına yarışacak adayların ne zaman açıklanacağını Yunanistan...
Devamını Oku
MAGAZİN MANŞET

Eda Ece’den ilk hamilelik pozu!

Eda Ece'den ilk hamilelik pozu! Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, haziran ayında basketbolcu...
Devamını Oku
Dış Basın MANŞET

Yunan medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan manşetleri

Yunan medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan manşetleri Erdoğan'ın Yunanistan'a ziyareti Yunan medyasında büyük ses getirdi… Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini manşetlerine...
Devamını Oku
MAGAZİN MANŞET

Yıldız oyuncu kadrosuyla “Mest-i Aşk”in vizyon tarihi belli oldu

Yıldız oyuncu kadrosuyla "Mest-i Aşk"in vizyon tarihi belli oldu ENG Yapım Medya ile Semarya Film ortak yapımı Mevlana Mest-i Aşk...
Devamını Oku
MANŞET POLiTiKA & SiYASET

Ekrem İmamoğlu Akşener’in İstanbul Cakarta’ya döndü sözünü üstüne alınmadı..

Ekrem İmamoğlu Akşener'in İstanbul Cakarta'ya döndü sözünü üstüne alınmadı.. İyi Parti, Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değerlendirdiği CHP'nin ittifak teklifini reddetti....
Devamını Oku